Inapoi
Salt la informațiile despre produs
1 din 2

VetAgro-Shop

Ectocid Forte 1 L

Preț obișnuit 192,43 lei
Preț obișnuit Preț redus 192,43 lei
Reducere Stoc epuizat
Taxe incluse.

Se utilizeaza pentru combaterea insectelor zburatoare si taratoare, pentru dezinsectia cladirilor, vehiculelor publice, cladirilor industriale, magazinelor si a adaposturilor, spatiilor destinate pentru cresterea animalelor.

  • Termen de valabilitate: 07/06/2023

Ectocid Forte

1. COMPOZIȚIE 100 ml produs conţine substanţă activă: - 4 % CYPERMETRIN nr. CAS 52315-07-8, NR. CE 257-842-9. - 2 % PERMETRINĂ nr. CAS 52645-53-1, nr. CE 258 -067-9. - 5 % PIPERONILBUTOXID nr. CAS 51-03-6, nr. CE 200-076-7.

2. INDICAȚII Se utilizează pentru combaterea insectelor zburătoare şi târâtoare, pentru dezinsecţia clădirilor, vehiculelor publice, clădirilor industriale, magazinelor şi a adăposturilor, spaţiilor destinate pentru creşterea animalelor.

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Produsul diluat trebuie pulverizat cu pompe de presiune pe suprafeţele ce urmează a fi tratate. Uzual se utilizează diluţii de 1-2 % (100-200 ml produs diluat în 10 litri de apă) cu o rată de aplicare de 50 ml soluţie diluată/mp. În cazul insectelor mai rezistente concentraţia se măreşte la 3-4 % (300-400 ml produs diluat în 10 litri de apă) cu o rată de aplicare de 50 ml soluţie diluată/mp. Se evită aplicarea soluţiei preparate pe suprafeţe proaspet văruite. Amestecul preparat se foloseşte în cursul zilei respective.

4. MĂSURI DE PRECAUŢIE ŞI AVERTIZARE A se evita contactul cu suprafeţele proaspăt stropite şi încă umede. Înainte de refolosinţă, spaţiile se aerisesc temeinic. foarte inflamabili. H302 – Nociv în caz de înghiţire. H315 – Provoacă iritarea pielii. H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 – Nociv în caz de inhalare. H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor! P261 – Evitaţi să inspiraţi vaporii, aerosolii. P262 – Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau imbrăcămintea. P270 – A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. P280 – Purtaţi mănuşi de protectie si echipament de protectie a ochilor, feţei. P337 + P313 – Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. P391 – Colectaţi scurgerile de produs. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P501 – Se va elimina conţinutul/containerul în conformitate cu reglementările locale. P301+P312 – În caz de inghiţire sunaţi la un Centru de Informare Toxicologică sau un medic, dacă nu vă simtiţii bine.

5. PĂSTRARE A se păstra în ambalajele originale închise, în locuri ventilate, uscate, răcoroase, departe de produse alimentare, furaje sau surse de apă, în locuri inaccesibile copiilor şi animalelor domestice. A se păstra la temperaturi cuprinse între 15-25 grade C.

6. GESTIONARE DEŞEURI Resturile produsului şi ambalajele conţinând resturi de substanţă se elimină conform reglementărilor în vigoare ca deşeuri speciale.

7. VALABILITATE 2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute.