Inapoi
Salt la informațiile despre produs
1 din 2

VetAgro-Shop

Effect Ultimum- Concentrat Emulsionabil x 100 ml

Preț obișnuit 73,92 lei
Preț obișnuit Preț redus 73,92 lei
Vânzare Stoc epuizat
Taxe incluse.

Effect Ultimum concentrat emulsionabil Indicații Insecticid destinat anihilării insectelor zburătoare și insectelor târâtoare (gândaci, furnici, ploşniţe și muşte).

Compoziție Tetramethrin (Nr. CE: 231-711-6, Nr. CAS: 7696-12-0) 1% (10 g/L) Permethrin (Nr. CE: 258-710-8, Nr. CAS: 52645-53-1) 6% (60 g/L) Piperonyl Butoxide (Nr. CE: 200-076-7, Nr. CAS: 51-03-6) 18% (180 g/L) Acțiune, concentrații active și timpi de acțiune Eficacitate biocidă – Eficacitate reziduală a produsului Effect Ultimum în cazul gândacilor germani (Blattella germanica), gândacilor de bucătărie, a furnicilor negre (Lasius Niger) și a ploşniţelor (Cimex lectularius). Pentru gândacii de bucătărie - 50 ml produs/5 L apă /100m2 Pentru furnicile negre - 50 ml produs/5 L apă/ 100 m2 , în cazul plăcilor glazurate și 75 ml produs/5 L apă în cazul plăcilor neglazurate Pentru ploşniţe - 50 ml produs/5 L apă/100 m2 , în cazul plăcilor glazurate și 75 ml produs/5 L apă/100 m2 în cazul materialului (fixat pe placaj).

Effect Ultimum a dat rezultate foarte bune împotriva gândacilor germani, a furnicilor negre și a ploşniţelor, până la 4 săptămâni pe suprafeţe neporoase și împotriva ploşniţelor pe suprafeţe poroase.

O eficiență ceva mai mică s-a inregistrat în cazul gândacilor de bucătărie și al furnicilor pe suprafeţe poroase. Eficacitatea impotriva muştelor domestice (Musca Domestica) comune - 5 ml produs la 1 L apă/20 m2 Mortalitate pentru muştele eliberate în încăperi la 1 zi de la tratament, la 8 ore de la expunere, cu un coeficient de mortalitate de 100% la 24 ore după expunere; 98% pentru material testat la 4 săptămâni de la tratament, iar coeficientul de doborâre/mortalitate a fost de 32% la 8 ore de la expunere. Indicații de utilizare

Metodă de aplicare – diluare Rata de aplicare: - împotriva insectelor care zboară diluaţi 25 ml de produs în 5 I de apă - împotriva insecte târâtoare diluaţi 50 ml de produs în 5 I de apă pentru utilizare pe suprafeţe non-poroase (lemn, sticlă, ceramică) și 75 ml de produs în 5 L de apă pentru suprafeţe poroase (suprafeţe de beton). Soluţia preparată este pentru utilizarea pe 100 m2 de suprafaţă. Fraze de risc (R) / Pictograme de pericol (H) R38 – Iritant pentru piele. R41 – Risc de leziuni oculare grave.

R43Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

R50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

H315 – Provoacă iritarea pielii. H317 – Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

H318 – Provoacă leziuni oculare grave. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fraze de precauţie (P)

P272 – Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P302 + P352 –

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.

P333 + P313 – În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul. P391 – Colectaţi scurgerile de produs

P501 – Aruncaţi conţinutul/recipientul în acord cu regulamentele locale/regionale/naţionale/internaţionale Prezentare Ambalaj: sticlă (GL) sau plastic (HDPE) sau plastic (PET) sau material plastic (COEX) Cantităţi: de la 50 ml la 25 L Producător Unichem d.o.o, Sinja Gorica 2, Vrhnika, Slovenia