Inapoi
Salt la informațiile despre produs
1 din 2

VetAgro-Shop

HokoEx 5 kg

Preț obișnuit 790,75 lei
Preț obișnuit Preț redus 790,75 lei
Reducere Stoc epuizat
Taxe incluse.
Termen de valabilitate: 31/08/2023
Pentru combaterea larvelor de muste aplicati HokoEx exceptional la interval de 14 zile. Animalele pot fi prezente in timpul aplicarii.
Cel mai adesea aplicarea la interval de 6 saptamani este suficienta.
HokoEx se aplica in doza de 250g/10 m2 indiferent de metoda de aplicare. HokoEx poate fi aplicat sub forma de granule uscate care se disperseaza in balegar daca acesta este lichid sau foarte umed sau prin diluarea celor 250 g in 1-4 L de apa pentru pulverizare sau in 10 L daca se aplica prin turnare cu o stropitoare. In cazul in care balegarul este uscat se aplica numai prin turnare. Utilizarea simultana cu un insecticid specific pentru muste adulte, in particular poate coincide cu prima aplicare de HokoEx, poate imbunatatii substantial eficienta combaterii mustelor.
In grajdurile de bovine si cabaline HokoEx se aplica ca o banda de 50 cm in lungul zidurilor sub sau langa echipamentele instalate prin turnare sau pulverizare. Cand sunt aplicate pe balegar lichid granulele pot fi dispersate direct. Prima aplicare este bine sa se efectueze in 1-3 zile dupa evacuarea balegarului.
In adaposturile de bovine crescute pe gratare HokoEx se aplica uniform pe intreaga suprafata.
La suinele crescute pe pardosele complete din gratare HokoEx se aplica pe intreaga suprafata iar in cazul in care pardoseala este alcatuita partial din gratare se aplica pe sectiunea de gratare ca mai sus iar pe pardoseala completa se aplica pe margini. Se aplica fie prin dispersia granulelor, prin turnare sau prin pulverizare.
Pentru cele mai bune rezultate si daca este posibil aplicati inainte de introducerea suinelor, la scurt timp dupa eliminarea balegarului/ amestecului de dejectii.
In adaposturile de pasari cu rezervor de dejectii si in prezenta dejectiilor lichide sau umede HokoEx granule se va dispersa direct iar in cazul unor dejectii uscate se va aplica prin turnare sau prin pulverizare. Se aplica pe intreaga suprafata. Se va aplica la aproximativ 1 saptamana dupa indepartarea dejectiilor dar inainte ca grosimea stratului de dejectii acumulat sa fie mai mare de 10 cm.
HokoEx poate fi de asemenea utilizat in adaposturile de ovine si caprine, in fermele de iepuri si in gradini zoologice in aceeasi maniera.
HokoEx® Insecticid pentru utilizatori profesionali CONȚINE Ciromazină - regulator de creștere la insecte (IGR - insect growth regulator): 2,0% g/g (20g/kg). Formulă: granule solubile. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Pentru combaterea larvelor de muște aplicați HokoEx excepțional la interval de 14 zile. Animalele pot fi prezente în timpul aplicării. Cel mai adesea aplicarea la interval de 6 săptămâni este suficientă.
HokoEx se aplică în doză de 250g/10 m2 indiferent de metoda de aplicare. HokoEx poate fi aplicat sub formă de granule uscate care se dispersează în bălegar dacă acesta este lichid sau foarte umed sau prin diluarea celor 250 g în 1-4 L de apă pentru pulverizare sau în 10 L dacă se aplică prin turnare cu o stropitoare. În cazul în care bălegarul este uscat se aplică numai prin turnare. Utilizarea simultană cu un insecticid specific pentru muște adulte, în particular poate coincide cu prima aplicare de HokoEx, poate îmbunătății substanțial eficiența combaterii muștelor.
În grajdurile de bovine și cabaline HokoEx se aplică ca o bandă de 50 cm în lungul zidurilor sub sau lângă echipamentele instalate prin turnare sau pulverizare.
Când sunt aplicate pe bălegar lichid granulele pot fi dispersate direct. Prima aplicare este bine să se efectueze în 1-3 zile după evacuarea bălegarului. În adăposturile de bovine crescute pe grătare HokoEx se aplică uniform pe întreaga suprafață. La suinele crescute pe pardosele complete din grătare HokoEx se aplică pe întreaga suprafață iar în cazul în care pardoseala este alcătuită parțial din grătare se aplică pe secțiunea de grătare ca mai sus iar pe pardoseala completă se aplică pe margini. Se aplică fie prin dispersia granulelor, prin turnare sau prin pulverizare.
Pentru cele mai bune rezultate și dacă este posibil aplicați înainte de introducerea suinelor, la scurt timp după eliminarea bălegarului/ amestecului de dejecții. În adăposturile de păsări cu rezervor de dejecții și în prezența dejecțiilor lichide sau umede HokoEx granule se va dispersa direct iar în cazul unor dejecții uscate se va aplica prin turnare sau prin pulverizare. Se aplică pe întreaga suprafață. Se va aplica la aproximativ 1 săptămână după îndepărtarea dejecțiilor dar înainte ca grosimea stratului de dejecții acumulat să fie mai mare de 10 cm. HokoEx poate fi de asemenea utilizat în adăposturile de ovine și caprine, în fermele de iepuri și în grădini zoologice în aceeași manieră.
PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE După orice contaminare accidentală se vor spăla imediat pielea sau ochii. Se vor spăla mâinile și pielea expusă înainte de consumul de alimente și după utilizare. A se păstra numai în ambalajul original. A se păstra containerul închis etanș. A se păstra într-un loc sigur. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra separat de alimente, băuturi și hrană pentru animale. Înainte de aplicare: a se colecta ouăle, se va îndepărta hrana animalelor, apa și laptele expuse. A se utiliza conform indicațiilor menționate în etichetă. S36 a se purta echipamentul de protecție corespunzător S37 a se purta mănuși corespunzătoare
REGLEMENTĂRI LEGALE REFERITOARE LA UTILIZARE A se utiliza doar ca insecticid.
A se utiliza doar de operatorii profesionali.
DOZĂ A se vedea secțiunea “Instrucțiuni pentru utilizare” pentru detalii referitoare la dozele utilizate. Citiți toate precauțiile înainte de utilizare. A se purta echipament de protecție și mănuși corespunzătoare.
A se evita contaminarea echipamentului de protecția iar acesta se va spăla periodic. A nu se contamina alimentele, ustensilele sau suprafețele care vin în contact cu alimentele. Acest produs și ambalajul trebuie să fie eliminate în siguranță. A nu se inhala praful sau aerosolii rezultați prin pulverizare. Poate fi utilă utilizarea unui echipament de protecție a ochilor și a respirației. Se vor acoperi toate rezervoarele înainte de aplicare. A nu se aplica direct pe animale sau pe păsări. În timpul tratamentului nu trebuie să fie prezente alte persoane. A se utiliza conform indicațiilor menționate în etichetă.